LZD
Liczba odsłon: 329621

Witamy

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie jest jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stanowi bazę terenową do prowadzenia prac badawczych i dydaktyki w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Lasy obecnego LZD stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki od momentu utworzenia na Uniwersytecie Poznańskim Wydziału Rolno - Leśnego.
Staraniem profesorów tego wydziału, w 1925 roku wydano rozporządzenie przeznaczające ten teren na cele doświadczalnictwa i dydaktyki. Wcześniej, bo od roku 1870, badania tutaj prowadziły stacje doświadczalne z Eberswalde  oraz prof. Schwappach, opracowując na podstawie tych badań,  pierwsze tablice zasobności.
Badano tu również przydatność gatunków „egzotycznych” oraz wprowadzano dąb w formie kęp „mortzfeldowskich”.

Charakter „doświadczalny” tych lasów ostatecznie usankcjonował w 1947r. „akt porozumienia” między Ministerstwem Leśnictwa a Uniwersytetem Poznańskim, który potwierdził ich przeznaczenie na cele naukowe.

Do najważniejszych zadań statutowych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie należy:

  • zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych ze studentami oraz wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji naukowych,
  • prowadzenie gospodarki leśnej, której źródłem finansowania jest własna działalność  gospodarcza, a głównym źródłem przychodów – sprzedaż drewna,
  • wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych,
  • wykonywanie obowiązków wynikających z usytuowania lasów LZD w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”,
  • prowadzenie całej działalności Zakładu  w ramach samofinansowania.

Obszar Zakładu wynosi obecnie 4.567 ha, w tym  4.032 ha to lasy stanowiące centralną część obszaru leśnego zwanego „Puszcza Zielonka”, który jest położonym najbliżej Poznania, dużym kompleksem leśnym (odległość siedziby LZD od Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu wynosi 21 km).


W strukturze organizacyjnej Zakładu znajdują się:

  • Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka
  • Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny w Zielonce (Bursa)
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
  • Terenowe Stacje Doświadczalne

 TELEFONY KONTAKTOWE

  Dyrektor   mgr inż. Wojciech Śliwa   61 8122-251
  Z-ca Dyrektora Nadleśniczy   mgr inż. Wojciech Kowal   61 8122-251 w. 310
  Główna Księgowa   mgr Iwona Synowiec   61 8122-251 w. 304

  Kierownik Administracyjny

  Henryk Ruta

  661 35 60 11

  OND w Zielonce

  Cezary Bladowski

  661 35 60 16

  Kierownik OHZ   inż. Stanisław Pływaczyk   661 35 60 04
  Starszy Specjalista   mgr inż. Piotr Koprowski   661 35 60 15
  Specjalista   mgr inż. Marcin Kotlenga   661 35 60 10

 

 

  Leśnictwo Kamińsko

  Leśniczy - inż. Marek Dziel

    661 35 60 07
  Podleśniczy - mgr inż. Konrad Różycki     661 35 60 13
  Podleśniczy - Marek Knobel     661 35 60 12

 

  Leśnictwo Potasze

  Leśniczy - mgr inż. Tadeusz Skitek   61 8126-974   661 35 60 08
  Podleśniczy - mgr inż.Jędrzej Dziel     661 35 60 05

 

  Leśnictwo Stęszewko

  Leśniczy - inż. Sylwester Antkowiak   61 8156-890   661 35 60 09
  Podleśniczy - Paweł Kukulski     661 35 60 14

 NUMER KONTA BANKOWEGO:
PKO BP O/POZNAŃ 48 1020 4027 0000 1602 0033 8772

Biuro Zakładu mieści się przy ulicy Rogozińskiej  38, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 8 122-251, fax 61 8 122-155, e-mail info@lzdmg.com.pl